INTERIOR DESIGN

INTERIOR DESIGN

עיצוב פנים בגן יבנה

בית משפחת פורטר

פוטנציאל ומימושו

בית זה נרכש ע"י משפחת פורטר מיד שנייה ותוכנן מראש לעבור שיפוץ.

משפחת פורטר ראתה את הפוטנציאל הגלום בבית ורכשה אותו במטרה לשפץ.

הבית במקור היה עם קומה אחת שנייה ומעטפת והכנה עתידית לקומה שנייה . כחלק מתהליך התכנון משרד אדריכלים פזית חזיז שינה את כל הפונקציות בקומת הקרקע ותוכננה קומה נוספת לשימוש ילדי הבית.

במבט זה ניתן לצפות מכניסת הבית על המטבח שתוכנן מחדש ועל מהלך המדרגות שתוכנן אף הוא , ומוביל לקומה למעלה.

שטח מגרש כ 500 מ"ר | גודל הבית כ 250 מ"ר