ARCHITECTURE

אדריכלות ועיצוב פנים בנתיבות

בית משפחת כרמי

 השקעת נדל"ן מניבה בנתיבות

תכנון בית פרטי בנתיבות אשר תוכנן במיוחד עבור משפחת כרמי שרכשה את המגרש לצורך השקעת נדל"ן. מכיוון שבזכיות המגרש הייתה מחוייבות לשלב מגורים עם מסחר, המבנה תוכנן בשלוש קומות: קומת מרתף, קומת קרקע וקומה א, כאשר קומת המרתף תוכננה עבור השכרה לשימוש כחנות. תכננו חצר אנגלית רחבה מאד בכדי לאפשר כניסת אוויר ואור מלא לקומת הקרקע.


קומת הקרקע מחולקת לשתי יחידות השכרה, וקומה א מיועדת למגורים עבור משפחה. שטח המגרש: 400 מ"ר, שטח הבית: 330 מ"ר.
המבנה ממוקם בין שני רחובות מרכזיים. מבט זה נמצא ברחוב ירושלים, רחובה הראשי של נתיבות, והוא מאפשר מבט של הולכי הרגל לעבר המשרדים הפונים לרחוב. לבקשת המשפחה, ה. אדריכלית פזית חזיז עצבה את במבנה בסגנון אירופאי מהודר מכיוון שהיה חשוב להם ליצור מבנה ייחודי ברחוב ובאזור בכלל.

שטח מגרש כ 400 מ"ר | גודל הבית כ 330 מ"ר